Sen mať nestačí..

od | aug 10, 2018 | Myslenie | 7 komentáre

Sen. Všetci nejaký máme. Pre niekoho je sen len snom a pre niekoho je cieľom. Niekto si za ním ide, iný zas nie. Niekomu sa splní, niekomu nie.

A prečo? Prečo sa iným splní a poväčšine z nás nie? Prečo sme stále medzi tými, ktorí sa pozerajú na sny iných?

Bojíme sa myslieť inak

Nebojme sa myslieť inak. Nebojme sa myslieť mimo naučených vzorcov a hraníc. Nebojme sa veľkých snov. Nebojme sa veľkých zlyhaní.

Avšak nestačí len snívať vo veľkom. Sen bez cieľa, je stále iba snom. Je našou utópiou, frustráciou zo života a únikom z reality, do ktorej sa aj tak musíme vrátiť.

O tom, aké dôležité je mať cieľ a plán, je článok: nastavenie a jeho 5 podôb.

Sen, pokus, pád, pokus, život

Ak chceme snívať vo veľkom, musíme sa naučiť padať aj zlyhávať vo veľkom a pokúšať sa o to zas a znova vo veľkom.

Viem, že všetci veríme a hlavne čakáme na zázraky, tak ako to býva vo filmoch a v knihách. Kto verí v zázraky tomu sa dejú, všakže? Lenže iba to nestačí..

Musíme ten zázrak niečím hnať, ísť si za ním, urobiť preň nie niečo. Urobiť maximum čo je v našich možnostiach.

Najväčším paradoxom na snoch je to, že síce veríme, že sa raz stanú, ale na druhej strane máme máme strach z toho, že sa nám nesplnia. Preto radšej žiadne nemáme.

Áno, je pekné veriť v SEN, ale on sa sám nesplní. SEN BEZ CIEĽA je stále IBA SEN! A tu skutočnú živú formu mu dokážeme dať iba my! Čiže ak chceme snívať vo veľkom, musíme aj žiť vo veľkom!

Nevyhovárajme sa na to čo máme, že iní majú viac, že majú lepšiu štartovaciu pozíciu. Nejde o to, čo a koľko toho máme, ale čo robíme a čo vieme urobiť s tým čo máme.

Tak prestaňme vyplakávať nad prekážkami, posúvajme naše predstavy, opustime komfortnú zónu a nevenujme pozornosť pochybnostiam, ale nášmu cieľu – snu.