Sila slova

od | jan 31, 2018 | Články | 4 komentáre

Sila slova. Toto heslo ľudia poznali už od pradávna a podľa toho aj volili slová, ktoré z úst vypúšťali. Žili podľa tohto hesla..a čo my? Ako sme na tom dnes? Dnes valíme z úst slovo za slovom bez vedomého kontrolovania toho čo hovoríme. V zápale emócií dokážeme z našich úst vypustiť desivé slová, ktoré sú ako guľky, presné a bolestivé. Emócie sú pritom prchavé, ale slová tie sa pamätajú a zapíšu..Ohovárame, súdime, hodnotíme druhých. Staráme sa do životov druhých  a s naším si nevieme dať rady.

Samozrejme, je tu aj opačný pohľad, niekto sa stará do života nám…V oboch prípadoch sa treba sústrediť na seba, byť lepšou verziou samého seba každý jeden deň. Nie je to o tom akí dobrí sme, ale akí dobrí chceme byť.

Nižšie je zoznam slov, ktoré majú silu pre mňa. Sú to slová, ktoré mi pripomínajú môj cieľ a ktoré ma dokážu naviesť na správny smer ak som sa vydal nesprávnym. Sú to slová, ktoré mi pomáhajú v kritických momentoch usmerniť a zjednotiť rozptýlenú myseľ a dokážu vo mne rozprúdiť kladnú a správnu energiu. Sú pre mňa niečo ako odrazové mostíky, ktoré mi pomáhajú ísť vpred.

  • Dôvera
  • Vôľa
  • Sebadisciplína
  • Trpezlivosť
  • Pokora
  • Prítomnosť
  • Pozornosť
  • Pravda
  • Rozhodnutie
  • Nádej

Tento článok venujem prvým štyrom slovám z tohto zoznamu. Napíšem Vám čo si po vyslovení týchto slov predstavujem a aký majú pre mňa význam.

Dôvera v seba,  dôvera vo svoje schopnosti je zo všetkého najdôležitejšia, i keď je veľmi náročné si ju v dnešnej dobe pestovať  a udržať, nakoľko už od detstva sú do nás vštepované pochybnosti od rodičov, učiteľov alebo systému. Ak si nezačneme veriť, nemôžeme sa vydať na cestu, pretože nás k zemi zrazí prvá prekážka. Nesmieme sa dať a musíme veriť v samých seba, nech ktokoľvek o nás pochybuje. Sú to jeho pochybnosti, nie naše, tak si ich nenechajme vsugerovať a verme si, že je v našich silách a schopnostiach dokázať čokoľvek!

Viera s drinou idú spolu ako ruka v rukáve a ich spojenie je neraz rozhodujúcim faktorom medzi tým, či budeme víťazi alebo porazení.

Voľa je zdvíhanie hlavy aj vtedy, keď nám ju život tlačí dole. Voľa znamená ísť za cieľom aj napriek prekážkam. Život nám dáva do cesty len také prekážky, ktoré je v našich silách prekročiť. Prekážky predstavujú skúšky, ktoré testujú naše odhodlanie a vôľu ísť za cieľom.

Sebadisciplína pre mnohých znamená odopieranie niečoho, čo všade číhajúci konzum ponúka. Ľudia si, ale odopierajú na nesprávnych miestach. Sebadisciplína je vedomé podriadenie všetkého voči rozhodnutiu, cieľu, ktorý sme si dali a jeho nasledovanie.

Trpezlivosť je pre mňa jedna z najťažších cností. Niekedy sa natoľko ponorím do dokonalosti vo svojej mysli, že zabudnem na nejakú trpezlivosť a chcem mať a dokázať všetko ihneď. Chcem vidieť výsledky ihneď..Tak to jednoducho nefunguje. Trpezlivosť je ochota. Ochota počkať si. Ochota prijať aj nechcené. Ochota nasledovať cieľ. Ísť vpred sa dá len krok po kroku, niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie.

V ďalšej časti Vám poviem, čo pre mňa znamenajú slová: pravda, rozhodnutie a nádej a taktiež to, ako tieto tri silné slová spolu súvisia a tvoria jeden celok s rovnakými piliermi.