Systém

#1036

Sme len čísla. Pre korporát sme len číslo. Číslo na kartičke. Číslo v súvahe na strane pasív. Číslo na výplatnej páske...Moje bolo 1036..Korporátna kariéra nebola pre mňa. Samozrejme, že počas nej som si myslel, že by sa zo mňa mohol stať veľký manažéris, resp. snažil som sa o tom presvedčiť, hoci som vedel, že si nepekne...

Ako byť mladým #2018

Ako byť mladým človekom v dnešnej dobe? Na to neexistuje návod, ale byť mladým je v dnešnej dobe jednoduchšie a zároveň náročnejšie ako kedysi. Jednoduchšie z toho dôvodu, že oproti dvom či trom generáciám dozadu, teda našim rodičom máme oveľa viac možností. Väčší rozhľad, politicky a finančne prístupnejšie cestovanie. Ženy...